Home

Ketenzorg is alleen mogelijk als niet alleen huisartsen en praktijkondersteuners en overige praktijkmedewerkers hun bijdrage leveren. De bijdrage van andere medische professionals en hun kennis en kunde is nodig ten behoeve van complete patiëntenzorg.

Daartoe werkt de Zorggroep BeRoEmD samen met tal van disciplines binnen de diverse zorgprogramma`s.

Met diverse zorgverleners in de regio heeft Zorggroep BeRoEmD contracten afgesloten. Hierin zijn ook de samenwerkingsafspraken vastgelegd, waarbij de inhoud en kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal staan. Onder de tab 'Zorgpartners' vindt u een overzicht van de gecontracteerde zorgpartners.

Door voortdurend te kijken naar de ontwikkelingen en waar nodig bij te sturen wil BeRoEmD bevorderen dat alle partners de aandacht blijven richten op goede zorg- en dienstverlening voor de betrokken patiënten.

Website gebouwd door Webparking