Home

Welkom bij de website van zorggroep BeRoEmD.

Het aantal patiënten met chronische zorg zoals Diabetes, Astma, COPD, Hart- en Vaatziekten(CVRM) en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructueerde organisatie van de gezondheidszorg.

Wat is een zorgprogramma?

Dit is de naam voor alle behandelingen en begeleiding die de huisartsen met diverse andere zorgverleners leveren rond één chronische ziekte. Diabetes bijvoorbeeld. De betrokken zorgverleners maken onderling afspraken over de zorg die zij in het zorgprogramma leveren. De huisarts bewaakt dit en heeft de regie. Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars staan achter deze vorm van zorgverlening.

Een groep zorgverleners die een zorgprogramma levert, noemen we een zorggroep. In heel Nederland zijn al meer dan honderd zorggroepen actief.

Diabetes, CVRM en COPD

Inmiddels heeft Zorggroep BeRoEmD voor drie chronische ziekten een zorgprogramma gemaakt: Diabetes, Cardiovasculair Risico Management (CVRM; hart- en vaatziekten) en COPD. Alle huisartsen binnen Zorggroep BeRoEmD verlenen de zorg aan hun patiënten met Diabetes, CVRM of COPD volgens een vast programma en een uniforme behandelmethode.

Dat geldt ook voor de andere zorgverleners die een rol hebben in één van de zorgprogramma's, zoals bijvoorbeeld diëtisten, specialisten in het ziekenhuis, pedicures en podotherapeuten. Uw huisarts of praktijkondersteuner kan u, als dit nodig is, hier naar doorverwijzen.

Toekomst

Zorggroep BeRoEmD wil de zorg ook voor andere chronische aandoeningen verder ontwikkelen en zal de komende jaren hier zorgprogramma's voor ontwikkelen. Het zal altijd gaan om chronische ziekten waar grote groepen patiënten aan lijden, en waarbij vaak meerdere zorgverleners voor langere tijd bij de zorg betrokken zijn. Deze zorg kan de klachten verminderen en/of de kans op complicaties wordt kleiner. Wanneer u voor een zorgprogramma in aanmerking komt, zal uw huisarts u hierover informeren.

Organisatie

Zorggroep BeRoEmD is een regionaal samenwerkingsverband van huisartsen. De huisartsen hebben afspraken gemaakt om samen de chronische zorg voor hun patiënten dicht bij huis te kunnen blijven leveren. Hiervoor worden ook afspraken gemaakt met andere zorgverleners in de eerste en in de tweede lijn over bijvoorbeeld Diabeteszorg, CVRM en COPD zorg.

 

Website gebouwd door Webparking