Klachtenregeling

Voor patiënten en voor Zorggroep BeRoEmD en zijn medewerkers, is het belangrijk dat kan worden beschikt over een duidelijke en goed functionerenede klachtenregeling. Daarin voorziet het Klachtenreglement. Dit Klachtenreglement is gebaseerd op de Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg. Het Klachtenreglement kunt u hier lezen. Klachtenreglement

Een klacht kan op diverse manieren worden ingediend. Het beste is om dat mondeling of schriftelijk te doen bij degene tegen wie de klacht is gericht. Ook kan worden gekozen voor het traject via de Stichting Klachtenregeling Zuid Nederland, zie hiervoor de procedure zoals beschreven in de Klachtenregeling.

Een klacht kan ook bij de Zorggroep worden ingediend, maar dan wel per mail of schriftelijk. Dat kan alleen als het onderwerpen betreffen die te maken hebben met de ketenzorg, ofwel zorg die via de zorggroep worden georganiseerd. Dat betreft diabetes, COPD, CVRM.

Uw klacht wordt doorgeleid naar de Stichting Klachtenregeling Zuid Nederland.

De Zorggroep bewaakt de procedure en informeert de betrokken zorgverleners. Uiteraard zal de Zorggroep ook zelf informatie verschaffen voor zover dat op haar weg ligt.

Voor overige informatie verwijzen wij u naar onderstaand document.

 

Website gebouwd door Webparking